گروه موتوواریو طرح جدیدی جهت برچسب های گیربکس ها، واریاتورها و محصولات با گواهی نامه ATEX اجرایی کرده است.

برچسب شناسایی محصولات موتوواریو کد QR را به طور مختص نشان خواهد داد که از طریق تمامی تلفن های همراه خوانده شود.

کد QR به شما اجازه بررسی مشخصات هر کالا را فراهم می نماید به طوری که در این سیستم جدید هر کالا شماره هویت و شناسایی منحصر به خودش دارد.

به این طریق مشتریان موتوواریو همواره قادر خواهند بود سفارش کالا را چک کرده و به اطلاعات مربوط به کالا دسترسی داشته باشند و نیز قادر به دانلود راهنمای نگهداری بوده و بتوانند درخواست کمک و کسب اطلاعات بیشتر را مستقیما به مرکز مشتریان ارسال نمایند.

برچسب های جدید بر روی کلیه کالاهایی که توسط گروه موتوواریو اسمبل شده است قرار داده خواهد شد.

QR: کاهنده

QR  واریاتورها

QR آتکس