درایو میکسر فیدر عمودی PYK

درایو میکسر فیدر عمودی PYK

برای لبنیات و دامداران؛ خوراک مغذی با درجه بالا یک نیاز مهم برای افزایش تولید است. بر این اساس، فرایند اختلاط کارآمد یک گام مهم برای تولید خوراک با کیفیت است.

زمان اختلاط گروه‌های جزء با توجه به طراحی میکسر تغییر نشان داده شده است، به طوری که میکسرهای پیچ یک ضرورت هستند. قسمت‌های اصلی میکسرهای پیچ هستند. بدنه، حامل، مونتاژ روتور و کاهش دهنده سیاره مارک PGR.

دامنه محصول PGR واحدهای درایو فیدر میکسر برای حیوانات گاو از گیربکس‌های نوع پیمانه‌ای است و در صنعت كشاورزی اصلاح شده است تا الزام بهره‌برداری از فیدر دامهای گاو را پاسخ دهد.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.