گیربکس حلزونی ISW-SW

لورم ایپسوم

Power Max: max 15 kW

Torque: 3300 Nm

Ratio: 0.06 – 15

نمودار گشتاور محصول